Privacy Policy

Zo ga ik met jouw gegevens om:

 

www.brandingfeather.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Brandingfeather kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Brandingfeather, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Brandingfeather verstrekt. Brandingfeather kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Geslacht
 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website

 

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Brandingfeather verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Brandingfeather verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Brandingfeather hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Brandingfeather verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics)

 

 

Hoe lang Brandingfeather gegevens bewaart.

Brandingfeather bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Brandingfeather verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Brandingfeather een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Brandingfeather blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Brandingfeather gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brandingfeather;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Brandingfeather een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Brandingfeather van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@brandingfeather.nl. Brandingfeather reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

 

Beveiligen

Brandingfeather neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brandingfeather maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Brandingfeather verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Brandingfeather via info@brandingfeather.nl.